Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt một phiên bản trước của matplotlib?


Tôi đã cài đặt matplotlib 1.3.1 trên máy tính của mình. Tuy nhiên tôi phải chạy một số mã chạy với matplotlib 1.1.1 nhưng không phải với 1.3.1.

Vì vậy, tôi nên loại bỏ phiên bản này và cài đặt 1.1.1.

Sao có thể như thế được mà không phá vỡ cài đặt python của tôi hoặc bất cứ điều gì khác?

Và ngoài ra làm thế nào tôi ngăn máy tính của tôi cập nhật thư viện này?

Tôi có Ubuntu 14.04 64bit


2
2017-07-09 15:36


gốc


phiên bản ubuntu của bạn là gì?
@ user301039 của nó là 14.04. Em đang suy nghĩ những gì trong đầu? - Jim Blum


Các câu trả lời:


Ngoài giải pháp rõ ràng là nâng cấp mã của bạn để làm việc với các phiên bản mới của Matplotlib, bạn hoàn toàn có thể cài đặt matplotlib trong môi trường ảo. Cho rằng bạn cần phải cài đặt virtualenv gói, sau đó tạo virutalenv của bạn (tôi sẽ làm cho nó ngắn gọn và giải thích ở cuối):

mkdir matplotlib_1.1.1
cd matplotlib_1.1.1
virtualenv env
env/bin/pip install numpy
env/bin/pip install https://pypi.python.org/packages/source/m/matplotlib/matplotlib-1.1.1.tar.gz

Nếu bạn sử dụng virtualenv / pip thì hầu hết điều này không phải là mới. Đầu tiên chúng ta tạo và di chuyển đến một thư mục mới, sau đó chúng ta tạo môi trường ảo trong env danh mục. Chúng tôi tiến hành cài đặt gọn gàng mà là một trong những phụ thuộc của matplotlib, và cuối cùng chúng tôi chọn thủ công và cài đặt các nguồn của matplotlib với phiên bản sở thích của chúng tôi.

Bây giờ bạn có thể sử dụng env/bin/python để mở một trình bao python tương tác hoặc chạy source env/bin/activate để thay đổi tạm thời các nhị phân python mặc định.

Ah, btw, điều này không yêu cầu bạn phải loại bỏ phiên bản đã cài đặt của matplotlib, nếu bạn không muốn.

Đọc thêm về pip và virtualenv cũng như một số tài liệu tham khảo http://www.dabapps.com/blog/introduction-to-pip-and-virtualenv-python/


2
2017-07-09 17:57