Câu hỏi Liệt kê các gói đã cài đặt không còn có thể cài đặt được qua kho lưu trữ?


Câu hỏi này có liên quan đến một câu hỏi khác chưa được trả lời. Khi tôi nâng cấp Ubuntu, tất cả các PPA của tôi đã được gỡ bỏ (điều tôi đồng ý). Có cách nào để liệt kê tất cả các gói không còn có kho lưu trữ được liên kết với chúng không?


2
2017-07-03 16:19


gốc
Các câu trả lời:


APT đề cập đến các gói này là "lỗi thời".

Rõ ràng không có cách nào trực tiếp để liệt kê những điều này, nhưng bạn có thể làm:

aptitude search '~o'

Hay cách khác:

apt-show-versions | grep 'No available version'

Nguồn: Làm thế nào để tôi nhận được một danh sách các gói quá cũ?

Nếu bạn muốn có một công cụ GUI, bạn có thể làm điều này với Synaptic bằng cách sử dụng built-in "địa phương hoặc lỗi thời"bộ lọc.


2
2017-07-03 17:20Thực sự cảm ơn vì đã đăng giải pháp Synaptic. Vì một lý do nào đó, aptitude không liệt kê tất cả các gói mà không có một kho lưu trữ. - Sepero