Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt máy in laser H20 1020 cộng với máy in?


Tôi mới dùng Ubuntu (14.04). Tôi phải in một số tài liệu, nhưng tôi không thể cài đặt máy in của mình (máy bay phản lực laser Hp 1020 plus). Xin vui lòng cho tôi biết cách thích hợp để thiết lập và cài đặt nó.


2
2018-06-24 02:28


gốc


Điều này có thể giúp: askubuntu.com/questions/452161/… - Raphael


Các câu trả lời:


Kết nối máy tính của bạn với máy in. Mở một thiết bị đầu cuối (Ctrl+Alt+T) và nhập lệnh

hp-setup

Chương trình sẽ hướng dẫn bạn qua các bước thiết lập máy in.


2
2018-06-24 02:37