Câu hỏi 'Nhưng nó không thể cài đặt' có nghĩa là gì?


Tôi nhận thấy khi tôi thử một số gói, đôi khi tôi gặp phải lỗi này:

<pkg_name> Depends: <an_other_pkg> (>= version X.X.X) but it is not installable.

Có nghĩa là gì 'nhưng không thể cài đặt được'. ?


2
2018-06-26 12:02


gốc
Các câu trả lời:


<pkg> Depends: <an_other_pkg> (>= version X.X.X) but it is not installable

Gói này phụ thuộc vào phiên bản gói X.X.X khác không thể cài đặt được vì gói cần thiết không còn có sẵn trong kho. Vì vậy, nó không thể cài đặt được.


2
2018-06-26 12:06Điều đó có nghĩa là tất cả những gì tôi phải làm là chỉnh sửa /etc/apt/sources.list với kho lưu trữ thích hợp?
Vâng. Nhưng phiên bản cũ của gói không được duy trì. Bạn phải thêm kho lưu trữ hoặc PPA chứa phiên bản cụ thể cần thiết đó. - Avinash Raj