Câu hỏi Chúng ta có thể cài đặt CDH4 trên Ubuntu 14.04 mới không


Bất kỳ ai có thể chia sẻ các bước để làm theo trong cài đặt CDH4 trên phiên bản UBUNTU 14.04.


2
2018-06-21 01:53


gốc


cloudera.com không đề cập đến 14.04 nhưng chúng đề cập đến chính xác là 12.04. Đề xuất bạn gửi email hỗ trợ của họ để xác minh tính tương thích. - RCF


Các câu trả lời:


CDH (phiên bản hiện tại 5.0.3) hiện không được hỗ trợ với Ubuntu 14.04. Tuy nhiên, bạn có thể thử

  1. phương pháp cài đặt thủ công
  2. blog này đây
  3. thêm repos cho CDH cho ubuntu 12 vào ubuntu 14 của bạn và cài đặt bằng apt-get

Mileage của bạn có thể thay đổi

Tôi không bao giờ có thể có được Cloudera Manager để làm cho nó hoạt động, nhưng đã cài đặt các thành phần CDH bằng tay với thành công lớn bằng cách sử dụng điểm 3 ở trên.


2
2017-07-17 08:53