Câu hỏi Bash lệnh hoàn thành các tham số lệnh


Trong Fedora 21, chúng ta có thể gõ:

apt-get ins

đánh chuyển hướngvà nó sẽ hoàn thành cài đặt từ

Chúng tôi đang sử dụng một phiên bản Ubuntu 10.04 trên nền tảng đám mây và hoàn thành tab hoạt động cho các tệp nhưng không hoạt động đối với các tham số lệnh.

Có cách nào để có được điều này xảy ra trên Ubuntu 10.04? Chúng ta phải tuân theo sự tương thích với phần mềm chạy trong máy ảo này.


2
2018-06-12 14:43


gốc


Tôi nghĩ câu hỏi này phù hợp hơn với superuser.com.
Xin lỗi, bạn nói đúng. Tôi có thể tự di chuyển không? - Dov
@ Tuknutx: Phiên bản dành cho máy tính để bàn đã hết hạn, nhưng phiên bản máy chủ (và các gói máy chủ) vẫn được hỗ trợ. - saiarcot895


Các câu trả lời:


Tôi nghĩ bạn muốn

sudo apt-get install bash-completion 

2
2018-06-12 14:47