Câu hỏi gnome-terminal: không thể truy cập url từ thiết bị đầu cuối bằng cách nhấp chuột duy nhất [trùng lặp]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi muốn truy cập url được in trên dòng lệnh. Ví dụ: nếu tôi thấy man các trang cho dropbox, có một số liên kết url có gạch dưới (tức là https://www.dropbox.com/) -

enter image description here

Cách duy nhất để truy cập url này là nhấp chuột phải và sao chép liên kết.

Có anyway tôi có thể truy cập nó bằng cách sử dụng một nhấp chuột duy nhất?


2
2018-06-11 22:55


gốc
Các câu trả lời:


nhấn Ctrl trong khi nhấp vào liên kết.

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào nó và nhấn Mở liên kết

Nó không hoạt động, hãy thử chạy man -Tutf8 dropbox để xuất trang hướng dẫn sử dụng thành stdout


2
2018-06-11 23:06