Câu hỏi Có bất kỳ môi trường máy tính để bàn cụ thể mà android sử dụng và có cách nào để truy cập Ubuntu không?


Vì Android dựa trên Linux, nó có thể có môi trường máy tính để bàn. Vì vậy, nó có thể có được nó trên Ubuntu hoặc ít nhất là xây dựng nó từ nguồn để sử dụng nó trên Ubuntu?


2
2018-06-07 17:20


gốc
Các câu trả lời:


Không phải bên trong Ubuntu như vậy, nhưng bạn có thể khởi động kép máy tính bằng cách chạy Android trên Intel


2
2018-06-07 18:44Có, tôi làm điều đó trên một đĩa CD trực tiếp, nhưng chỉ tò mò về việc sử dụng nó trên Ubuntu. - Ritik