Câu hỏi Làm cách nào để tách một tệp tif nhiều trang?


Tôi có các tệp tif lớn hơn 100 trang và muốn chia nhỏ nó ở một trang cụ thể.

có những công cụ tuyệt vời để thực hiện việc này với các tệp pdf. Tôi đang tìm một cái gì đó tương tự cho hình ảnh tif, cả GUI và giải pháp dòng lệnh.


2
2018-06-06 16:21


gốc
Các câu trả lời:


Các convert lệnh từ imagemagick có thể có thể làm những gì bạn cần. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm việc:

Convert a.tif -scene 1 a%d.tif

Bạn cũng có thể thử googling "imagemagick tif multipage convert" để nhận thêm một số thông tin.

http://www.imagemagick.org/discourse-server/viewtopic.php?f=1&t=23053

Đối với một giải pháp GUI, tôi sẽ thử mở tệp bằng GIMP, nó có thể đủ thông minh để mở từng trang trong một cửa sổ riêng biệt, sau đó bạn có thể xuất từng tệp vào một tệp riêng biệt.


2
2018-06-06 16:29