Câu hỏi biết bộ nhớ thẻ đồ họa


Khi tôi đặt lspci | grep VGA Tôi có những

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 18)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 435M] (rev a1)

Có cách nào để biết thêm chi tiết về họ không? Ví dụ nVidia của tôi là 1GB là có bất kỳ dòng lệnh  trong đó cho thấy nvidia là 1GB?


2
2018-06-03 04:49


gốc
Các câu trả lời:


$ lspci -v -s 01:00.0

Điều đó sẽ xuất bộ nhớ trong Chân đế sau đầu ra thông thường.


2
2018-06-03 04:57cái đầu tiên là OK. Nhưng cái thứ hai không có đầu ra - Mohammad Reza Rezwani
@alex Ok, tôi sẽ kiểm tra xem càng sớm càng tốt, loại bỏ nó trong khi đó - Theolodis