Câu hỏi Pidgin hiển thị thông điệp Jabber Away ở đâu?


Pidgin chỉ hiển thị "Away" hoặc "Extended Away" nhưng không hiển thị thông báo bổ sung. Pidgin hiển thị thông điệp tùy chỉnh ở đâu?


2
2018-05-26 03:43


gốc
Các câu trả lời:


Sau khi bạn đặt trạng thái của mình trong hộp trạng thái, bạn có thể bắt đầu nhập tin nhắn đi xa của mình, bạn cũng có thể tạo và lưu trạng thái tùy chỉnh với các yêu cầu tùy chỉnh.


2
2018-05-26 03:53Ok, nhưng tin nhắn từ bạn bè được hiển thị ở đâu? - chris
Trong cửa sổ danh sách bạn bè. - xangua
Đằng sau trạng thái "Extended Away"? - chris
Thông báo trạng thái có nên được hiển thị bên cạnh "Extended Away" không? Hoặc là nó bất cứ nơi nào khác trong danh sách liên lạc? Tôi có phải kích hoạt nó ở đâu đó không? abload.de/img/pidgin2q3ou2.png - chris