Câu hỏi Rhythmbox có thể đồng bộ hóa với một thư mục con của điện thoại Android của tôi không?


Tôi muốn thử sử dụng Rhythmbox để đồng bộ hóa âm nhạc của tôi. Tôi đã tạo tệp ".is_music_player" trên thư mục gốc của microSD để nó được Rhythmbox phát hiện và tôi có thể đồng bộ hóa nhạc của mình. Nhưng khi tôi đồng bộ, nó sẽ đồng bộ hóa với thư mục gốc của thẻ nhớ microSD! Có cách nào để đồng bộ hóa với thư mục con "Nhạc" thay thế không?


2
2018-05-25 13:01


gốc
Các câu trả lời:


Đảm bảo rằng Thiết bị lưu trữ dung lượng lớn được bật cho thiết bị Android của bạn. Điều này sẽ làm cho Android của bạn hiển thị với Nautilus.

Sau đó, sử dụng trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn, tạo một tệp văn bản có tên .is_audio_player  bên trong thư mục gốc của thiết bị lưu trữ khối

Nhập thông tin sau vào tệp mới được tạo:

audio_folders=Music/
output_formats=audio/flac,audio/x-vorbis,audio/x-vorbis+ogg,audio/mpeg,audio/mp3,audio/x-aac

nguồn


2
2018-05-25 21:12