Câu hỏi Không làm việc chỉ báo Minbar ứng dụng Ubuntu


Các appindicator của Minbar, một ứng dụng được cài đặt từ Trung tâm phần mềm Ubuntu không hoạt động.

Tôi hiện đang sử dụng Ubuntu 14.04.

Vui lòng cho tôi biết nếu có giải pháp.
Cảm ơn bạn!


2
2018-05-19 08:12


gốc


Tôi cài đặt Pray Times! trong firefox, nó cho thấy thời gian để cầu nguyện, nó không chính xác là giải pháp nhưng cho đến khi vấn đề được giải quyết, nó có thể giúp - mr_azad


Các câu trả lời:


Bạn cần cài đặt gói libappindicator1, đăng xuất và đăng nhập lại. Điều đó sẽ khắc phục. Bạn cũng có thể cài đặt nó ngay từ Trung tâm Phần mềm Ubuntu.


2
2018-05-19 11:25Trong hệ điều hành của tôi gói này đã được cài đặt, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. - mr_azad