Câu hỏi Làm thế nào để cấu hình xdemorse?


xdemorse là một phần mềm giải mã mã morse. Nhưng tôi không biết cách cấu hình nó. Đây là cửa sổ chính trông như thế nào:

enter image description here

Nhưng sau khi tôi nhấn nút nhận, tôi nhận được thông báo lỗi này. enter image description here Có ai biết cách cấu hình phần mềm này không? Tôi đã in hướng dẫn sử dụng, nhưng nó lại để lại một số câu hỏi chưa được trả lời. Tôi cũng tìm thấy tên của tệp cấu hình. Đối với bất cứ ai quan tâm đến nó là /usr/share/doc/xdemorse. Rất cám ơn trước.


2
2018-05-17 21:51


gốc
Các câu trả lời:


Bạn chỉ cần cài đặt osspd vì nó chưa bao giờ được lập trình cho pulseaudio, và cũng sao chép tập tin cấu hình vào thư mục chủ người dùng của bạn

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xdemorse/+bug/661963


2
2017-09-23 04:34Bạn có thể giải thích làm thế nào để làm điều này? - Kaz Wolfe
@ williamts99 Cảm ơn bạn. Điều đó đã hiệu quả, nhưng bây giờ tôi có một thông báo lỗi khác. - BJsgoodlife