Câu hỏi Mất tất cả phân vùng của tôi sau khi cài đặt Ubuntu 14.4 LTS [duplicate]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Hôm qua tôi đã cài đặt Ubuntu 14.04 LTS với một đĩa khởi động. Trước đó tôi đã có 3 phân vùng trên hệ thống cửa sổ của tôi (C :, D :, và E :). Trong quá trình cài đặt, tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như các cửa sổ nơi nó định dạng ổ C: và Linux được cài đặt trong C :. Tôi đã chọn tùy chọn thứ hai, nơi nó nói xóa đĩa và cài đặt Ubuntu.

Bây giờ tôi không thể tìm thấy bất kỳ ổ đĩa của tôi. Tôi đã đọc hàng trăm chủ đề trong diễn đàn này và rất nhiều bài hướng dẫn trên youtube để truy xuất nó bằng cách sử dụng testdisk nhưng không thể hiểu được. Khi tôi sử dụng nó với liveUSB nó cho thấy hai hệ thống lưu trữ. Khi tôi chạy (đĩa) từ ứng dụng, kết quả cho thấy:

Disk Drives:
500gb Hard disk
Hitachi HTS727550A9E364
Size:500gb 
Partitioning : Master Boot record
Device: /dev/sda1
Partition Type : Linux Bootable
Contents : Ext2(version 1.0) not mounted

Và bên dưới phần Ổ đĩa có các Thiết bị khác có:

491GB block device
8.5gb block device
967mb loop device

Và khi tôi chạy fdisk -l nó cho thấy:

Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00045999

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  976771071  488134657  5 Extended
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5     501760  976771071  488134656  8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-root: 491.3 GB, 491333353472 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 59734 cylinders, total 959635456 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-root doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-swap_1: 8464 MB, 8464105472 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1029 cylinders, total 16531456 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-swap_1 doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/sdb: 15.9 GB, 15925772288 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 15188 cylinders, total 31105024 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x20ac7dda

This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1  ? 3224498923 3657370039  216435558+  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2  ? 3272020941 5225480974  976730017  16 Hidden FAT16
/dev/sdb3  ?      0      0      0  6f Unknown
/dev/sdb4    50200576  974536369  462167897  0 Empty

Partition table entries are not in disk order

Làm cách nào để khôi phục phân vùng của tôi?


2
2018-05-19 11:51


gốc
Các câu trả lời:


câu hỏi tương tự là alredy đã được trả lời ở đây Khôi phục đĩa 1TB bị xóa bằng trình tạo đĩa khởi động và Làm cách nào để khôi phục phân vùng Windows bị mất của tôi sau khi cài đặt Ubuntu? 

Khởi động từ CD hoặc USB trực tiếp.

Cài đặt TestDisk và Mount ổ đĩa rồi mở terminal và chạy

 sudo testdisk 

làm theo các bước sau

enter image description here

ở đây bạn phải chọn đĩa cứng của bạn. enter image description here

enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

Tìm kiếm sâu hơn (điều này sẽ tìm thấy phân vùng cũ của bạn, bạn có thể dừng lại sau khi tìm thấy nó)

enter image description here Một khi bạn tìm thấy những gì bạn nghĩ rằng đó là phân vùng của bạn chọn nó với lên / xuống mũi tên

[P] cho các tập tin danh sách và xem nếu nó có vẻ như nó

[q] để thoát tệp danh sách

Tôi đã thay đổi hình ảnh để hiểu rõ hơn. Đây là liên kết wiki ở dưới cùng

enter image description here Sử dụng các phím mũi tên trái / phải, thay đổi trạng thái của phân vùng đã chọn từ D (eleted) thành L (ogical). Bằng cách này bạn sẽ có thể phục hồi phân vùng này

[enter] tiếp tục

Khi tất cả các phân vùng có sẵn và dữ liệu được liệt kê chính xác, bạn có thể chọn Viết để lưu cấu trúc phân vùng.

enter image description here

hướng dẫn từng bước chi tiết hơn để phục hồi dữ liệu TestDisk có thể tìm thấy tại đây http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step và đây http://www.dedoimedo.com/computers/linux-data-recovery.html


2
2018-05-19 13:21