Câu hỏi HowTo sửa GRUB trong ba khởi động với hai LVM được mã hóa?


Tôi thiết lập Win7 / DebianTesting / Ubuntu 12.04 như là ba khởi động, Debian và Ubuntu mỗi trên một khối lượng được mã hóa (với phân vùng gốc và trao đổi riêng biệt).

Thứ tự cài đặt: Win7 -> Debian -> Ubuntu, Grub đã được cài đặt trên /dev/sda, mọi thứ đều ổn, cả 3 hệ điều hành đều hiển thị trong giao diện người dùng Grub và có thể khởi động.

Sau khi cập nhật với 12.04 (có lẽ là hạt nhân mới), Debian biến mất trong Grub và cho đến nay tôi chỉ có thể nhận được Win / Debian hoặc Win / Ubuntu hiển thị trong Grub, theo các hướng dẫn sau:
Diễn đàn Ubuntu
bài đăng trên blog: khôi phục GRUB cho LVM được mã hóa

phân vùng của tôi:
NTFS sda1 (100Mb)
sda2 NTFS (210Gb) Win7
phân vùng mở rộng sda3 nơi cả hai bản phân phối Linux được cài đặt vào LVM:
khởi động sda5 (250Mb) cho Debian
LVM sda6 được mã hóa (với phân vùng gốc và trao đổi Debian riêng biệt)
sda7 boot (300Mb) cho Ubuntu
LVM sda8 được mã hóa (với phân vùng và phân vùng gốc riêng biệt của Ubuntu)

với Ubuntu 12.04 liveCD tôi có thể giải mã và gắn tất cả các phân vùng, tuy nhiên không phân vùng khởi động Debian hoặc Ubuntu nào được nhận biết / có thể sử dụng được để sử dụng chroot và cài đặt lại GRUB vào /dev/sda


2
2018-05-11 10:05


gốc


Bạn đã thử chưa Boot-Repair? - TuKsn
có, nhưng chỉ có tùy chọn để sửa MBR đang hoạt động ở đó. Các tùy chọn để sửa GRUB có màu xám và sửa MBR kết thúc, kết quả là laptop khởi động vào cửa sổ ngay lập tức (nhưng không sao), nhưng khởi động với ubuntu-live cd sau đó sẽ lại kết quả như đã mô tả ở trên (hoặc Win7 / Debian hoặc Win7 / Ubuntu nằm trong menu GRUB, nhưng không phải là cả ba). Tôi nghi ngờ nó đã làm với initramfs (những gì tôi đã đọc cũng trong diễn đàn) nhưng tôi không phải là tiên tiến - user280392


Các câu trả lời:


Tôi đã tìm được giải pháp: 1) cài đặt lại Ubuntu theo sau Debian
sda2 NTFS (210Gb) Win7
phân vùng mở rộng sda3 nơi cả hai bản phân phối Linux được cài đặt vào LVM:
khởi động sda5 (250Mb) cho Ubuntu
LVM sda6 được mã hóa (với phân vùng và phân vùng gốc riêng biệt của Ubuntu)
khởi động sda7 (300Mb) cho Debian
LVM sda8 được mã hóa (với phân vùng Debian và phân vùng gốc riêng biệt)

Thử nghiệm Debian có phiên bản GRUB mới hơn 2.x so với Ubuntu 12.04 (1.98) do đó quá trình cài đặt này đã tạo ra bộ nạp Debian GRUB với tất cả 3 hệ điều hành được nhận dạng.

Trước khi cập nhật trong Debian, tôi đã giải mã và kích hoạt Ubuntu LVM (nhưng không gắn kết) và Debian lại nhận ra tất cả 3 hệ điều hành.

Khởi động trong Ubuntu: trước khi cập nhật hệ thống, LVM Debian đã được giải mã và nhóm khối lượng được kích hoạt (giống như trước với Ubuntu trong bản cập nhật Debian) và Ubuntu đã nhận diện lại tất cả 3 hệ điều hành (giảm nhẹ).

Vì vậy, mỗi lần trước khi cập nhật bất kỳ LVM được mã hóa khác cần phải được giải mã và kích hoạt để tránh các vấn đề.


2
2018-05-21 11:24