Câu hỏi "Nhiều máy tính để bàn" bị thiếu trong Hành vi không gian làm việc trong KubuntuTrusty


Tôi vừa mới nâng cấp lên Kubuntu Trusty. Có một số lỗi trong quá trình cập nhật mà tôi không hiểu, vì vậy tôi chỉ cày và khởi động lại. Bây giờ tôi không thể nhận được nhiều máy tính để bàn. Chính xác hơn, phần "Hành vi Workspace" của System Settings không bao gồm phần Virtual Desktops. Tôi cho rằng tôi thiếu một số mô-đun hoặc khác - nhưng cái nào?


2
2018-05-10 20:35


gốc
Các câu trả lời:


bạn phải đi vào diện mạo và nhấp vào hộp kiểm "bật không gian làm việc". hy vọng nó giúp


2
2017-10-10 18:55