Câu hỏi Quake Terminal: Chuyển sang tab đánh số


Có cách nào để điều hướng trực tiếp đến một tab trong guake thay vì đi xe đạp không?

Trong hầu hết các ứng dụng theo thẻ, tôi có thể nhấn ALT + 1 để đi đến terminal đầu tiên, ALT + 2 cho lần thứ hai, v.v. Guake dường như chỉ cho phép tôi chuyển đổi giữa các tab (CTRL + Page Down).

Tôi không muốn dùng yakuake. Tôi cũng biết tilda nhưng hơi kỳ quặc.


2
2018-05-02 17:06


gốc
Các câu trả lời:


Có, các tab được đánh số 1-10.

Phím tắt Ctrl + Fn đưa bạn đến tab thứ n.

Vì thế, Ctrl+F1 đưa bạn đến tab đầu tiên, Ctrl+F2 đưa bạn đến tab thứ hai, Ctrl+F3 đưa bạn đến tab thứ ba, v.v.


2
2018-02-12 23:18