Câu hỏi Làm cách nào để chuyển tiền từ Tài khoản nhà phát triển của tôi?


Tôi có $ 22 trong tài khoản nhà phát triển của mình. Tôi muốn chuyển số tiền này vào tài khoản paypal của tôi. Tôi làm nó như thế nào?

Có giới hạn cho việc chuyển giao hay bất kỳ lúc nào chúng ta nên đợi.


2
2018-04-29 14:55


gốc


Tài khoản nhà phát triển Ubuntu ?. Sau đó, đây là chủ đề. - Javier Rivera


Các câu trả lời:


Hôm qua tôi đã được làm rõ.

Mỗi và mỗi quý tiền mà chúng tôi nhận được bằng cách phát triển sẽ được ghi có.

Nói cho Jan-March chúng tôi sẽ nhận được số tiền vào cuối tháng Tư để ID email Paypal của chúng tôi mà chúng tôi đã đồng bộ hóa.

Sẽ không có giới hạn nào. Và nó chỉ được thực hiện trên cơ sở hàng quý


2
2018-04-30 16:27