Câu hỏi Màn hình phím tắt khởi động bị mất.


Khi tôi lần đầu tiên nâng cấp lên Trusty Tahr, có một màn hình với các phím tắt.

Sau đó, tôi không nhìn thấy nó một lần nữa và không biết làm thế nào để tìm thấy nó.

Có ai biết nó đi đâu không?

Cảm ơn,


2
2018-04-28 19:03


gốc
Các câu trả lời:


Nhấn phím siêu trong 5 giây. (Khóa siêu của tôi là khóa Windows)


2
2018-04-28 19:42Cảm ơn bạn. Điều này chỉ hoạt động khi tôi vô hiệu hóa Workspaces, nhưng ít nhất tôi đã thấy các phím tắt. - Diego