Câu hỏi Xdesktopwaves, Xsnow, Xpenguins sẽ không hoạt động


Tôi đã cài đặt Xdesktopwaves, Xsnow, Xpenguins trên ubuntu 14.04. Nhưng họ không làm việc gì cả. Tôi đang sử dụng máy tính để bàn gnome.


2
2018-04-23 17:54


gốc
Các câu trả lời:


Nhìn vào Xsnow không hoạt động và https://unix.stackexchange.com/questions/105778/have-you-seen-this-cat ...

Những chương trình (cũ, tốt đẹp) này được thiết kế khi cửa sổ gốc là một cửa sổ, DBUS và gsettings nơi chưa biết, và khái niệm về môi trường máy tính để bàn đã được cài đặt fvwm. Bạn cần phải biên dịch lại chúng với các thủ đoạn và thường thì chúng sẽ không hoạt động ...


2
2018-04-23 18:34