Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể bật / tắt hiệu ứng desktop cho cửa sổ hiện tại trong KDE?


Tôi đang tìm kiếm một phím tắt hoặc tùy chọn để nhanh chóng chuyển đổi cho dù một ứng dụng / cửa sổ bị ảnh hưởng bởi compositor. Có cách nào để làm điều đó?


2
2018-04-21 02:51


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể chuyển đổi hiệu ứng máy tính để bàn bằng Alt+Shift+F12.


2
2017-08-12 11:07Cảm ơn vì tiền hỗ trợ. Tôi đã tìm kiếm một cách để làm điều đó cho chỉ một cửa sổ, mặc dù. - Richard