Câu hỏi Lỗi "hình ảnh quá khổ ..." là gì?


Tôi đã được nhìn thấy thông điệp này từ một thời gian dài:

Cảnh báo: Hình ảnh này quá khổ (là lỗi) và sẽ không vừa với đĩa CD chuẩn 703MiB. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kiểm tra nó bằng DVD, ổ USB hoặc máy ảo.

Đây thực sự là một lỗi hoặc kích thước hình ảnh vừa vượt quá giới hạn lưu trữ một đĩa CD?


2
2018-04-17 15:11


gốc
Các câu trả lời:


Vâng.

Nó đã vượt quá giới hạn lưu trữ đĩa CD, mà không phải là mong muốn (do đó, nó là một lỗi). Nhưng cũng có một lỗi về nó không phải là một lỗi.


2
2018-04-17 15:22

Nó chỉ cảnh báo bạn rằng bạn không thể sử dụng một đĩa CD để cài đặt, bởi vì tập tin lớn hơn 700 MB, độ co giãn của một đĩa CD chuẩn. Nhưng bạn có thể sử dụng một ổ đĩa DVD hoặc USB thay vào đó.


0
2018-04-17 16:47