Câu hỏi sudo update-manager -d không chỉ thay thế gui


sudo update-manager -d  kiểm tra nếu nâng cấp lên bản phát hành devel mới nhất có thể (nguồn: man update-manager).

Nhưng nó sẽ mở ra một ứng dụng trực quan (các cửa sổ, các nút và vv).

Có bất kỳ lệnh thay thế nào làm điều tương tự nhưng chỉ trong terminal (không khởi chạy bất kỳ cửa sổ nào)?


2
2018-04-17 12:40


gốc
Các câu trả lời:


do-release-upgrade là lệnh được đề nghị cho việc cập nhật máy chủ, tôi hy vọng nó sẽ hoạt động cho bạn.


2
2018-04-17 13:12Nhưng điều đó cũng thực hiện nâng cấp. Các -d chỉ kiểm tra-. - Rinzwind
Nó thực sự nâng cấp. Thử nó! - user269370
@Rinzwind Có vẻ như do-release-upgrade -d chạy kiểm tra. Nếu nó phát hiện ra một bản phát hành mới, nó sẽ nâng cấp máy lên bản phát hành mới. Tôi có đúng không? Kiểu man do-release-ugpgrade. - Ionică Bizău