Câu hỏi Cách gán phím tắt cho ứng dụng mới trong ubuntu 13.10


Tôi đang sử dụng ubuntu 13.10. Tôi đã cài đặt Terminator (Trình mô phỏng đầu cuối) và sau khi đã gỡ cài đặt Thiết bị đầu cuối bây giờ, tôi muốn gán phím tắt ALT + CTRL + T cho ứng dụng đã nói ở trên. Có cách nào để làm điều đó?


2
2018-04-12 21:00


gốc
Các câu trả lời:


Mở Cài đặt Hệ thống -> Bàn phím -> Tab Phím tắt -> Trình khởi chạy -> nhấp chuột trái Thiết bị đầu cuối -> nhấn phím xóa lùi.

Phím tắt tùy chỉnh -> nhấp chuột trái dấu cộng ở dưới cùng -> nhập tên cho lối tắt và lệnh BASH (đầu cuối) để khởi chạy Terminator -> nhấp chuột trái vào phím tắt và nhấn ALT + CTRL + T.


2
2018-04-12 21:17lệnh bash cho terminator (bộ mô phỏng đầu cuối) là gì? - BeginnersSake
"terminator" -Tôi nghĩ rằng, tôi không có nó được cài đặt để kiểm tra. - Paul Tanzini
Tôi tìm thấy lệnh bash nhưng sau khi tạo phím tắt mới, nó hiển thị trạng thái của nó là bị vô hiệu hóa không phải nhấp chuột trái cũng không phải là giúp tôi thực hiện thay đổi tôi không thể thêm ALT + CTRL + T bằng cách nhấn các nút tương tự từ bàn phím. - BeginnersSake
nhấp chuột trái vào nơi nó nói "bị vô hiệu hóa", điều đó sẽ cho phép bạn đặt trong một phím tắt mới. Nhấp vào nơi khác, nơi chỉ cần mở cửa sổ để chỉnh sửa lệnh phím tắt. - Paul Tanzini
Nó làm việc nhờ bạn thân. - BeginnersSake