Câu hỏi Ubuntu One có thể truyền các tập tin FLAC trên thiết bị di động hoặc các loại âm thanh khác hoặc chỉ bằng mp3 không?


Tôi đã đọc thông số kỹ thuật tại https://one.ubuntu.com/mobile/ và tựa đề nói lên tất cả.

Cảm ơn bạn


2
2018-03-23 07:31


gốc
Các câu trả lời:


Chúng tôi hiện đang làm việc để thêm các định dạng tệp khác (ogg và m4a). Chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch bổ sung hỗ trợ FLAC. Để cập nhật hỗ trợ ogg, bạn có thể đăng ký nguồn cấp dữ liệu trên 'Ubuntu One Mobile' có hỗ trợ Ogg Vorbis không?.


2
2018-03-23 09:34Cảm ơn vì sớm phản hồi. Thats quá xấu mà không có cơ hội cho FLAC hỗ trợ. Nhưng nếu nó không hỗ trợ nó nó sẽ nhận được một số loại chuyển đổi hoặc sẽ audiophiles với âm nhạc nặng FLAC chỉ cần được hơi say? - Nate Richie
đó là một câu hỏi tuyệt vời và tôi không thể trả lời chắc chắn ngay bây giờ. - Chipaca