Câu hỏi Tạo môi trường làm việc an toàn trên thanh USB


Tôi muốn tạo một thanh usb chứa một cài đặt ubuntu:

Tôi dự định sử dụng nó như một môi trường an toàn để làm việc trên dữ liệu khách hàng nhạy cảm - và cũng cần hệ thống trên thanh để có thể kết nối với internet. Làm cách nào để tôi nhận ra mã hóa thẻ usb hoàn chỉnh?

Tôi cũng rất biết ơn đối với bất kỳ bài viết và ý tưởng nào khác về chủ đề này!


2
2017-12-29 18:52


gốc
Các câu trả lời:


Bạn sẽ không thể mã hóa toàn bộ đĩa - và không cần phải. Nếu bạn hạn chế tất cả dữ liệu nhạy cảm chỉ với thư mục chính của mình, bạn có thể chọn tùy chọn "Mã hóa thư mục gốc" trong quá trình thiết lập. Thông tin thêm về các phân vùng nhà được mã hóa có thể được tìm thấy trong câu hỏi này


2
2017-12-29 19:21