Câu hỏi Ubuntu 16.04.3 Trình điều khiển đồ họa Intel LTS


Tôi đang cài đặt trình điều khiển Đồ họa Intel trên Ubuntu 16.04.3 LTS theo hướng dẫn trên trang web của Intel:

https://01.org/linuxgraphics/downloads/intel-graphics-update-tool-linux-os-v2.0.2

Nhưng tôi gặp lỗi sau tại thời điểm chạy công cụ

Error running transaction: 
GDBus.Error:org.debian.apt.TransactionFailed: error-dep-resolution-
failed: The following packages have unmet dependencies:

libgles1-mesa: Depends: libglapi-mesa (= 12.0.6-0ubuntu0.16.04.1) but 
17.0.7-0ubuntu0.16.04.1 is to be installed

Tôi đã thử sử dụng một trong các phiên bản cập nhật của công cụ (đối với các hệ thống mới hơn), nhưng tôi có cùng các vấn đề về phụ thuộc (Phiên bản 2.0.5).


2
2017-08-27 09:45


gốc
Các câu trả lời:


Tôi đã giải quyết vấn đề với câu trả lời từ Reborn trong liên kết sau:

Intel Graphic Installer 2.0.2 không hoạt động trên ubuntu mới 16.04

Thêm kho lưu trữ PPA cho mesa-utils ổn định:

sudo add-apt-repository ppa:paulo-miguel-dias/pkppa && sudo apt-get update

Cài đặt trình điều khiển mesa mới.

sudo apt-get install mesa-utils

Cài đặt phiên bản mới nhất của Công cụ Intel

sudo dpkg -i intel-graphics-update-tool_2.0.5_amd64.deb

Bây giờ mọi thứ sẽ hoạt động bình thường.


1
2017-08-27 09:45