Câu hỏi cài đặt trình điều khiển nvidia cho ubuntu 14.04 bằng cách sử dụng xorg-edgers ppa


Graphics card: Nvidia GT740
OS: ubuntu 14.04 64bit

Tôi đã cố cài đặt trình điều khiển nvidia theo cách sau:

sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update
ubuntu-drivers devices | grep recommended gives:

driver   : nvidia-340 - third-party free recommended

Sau đó tôi định làm:

sudo apt-get install nvidia-340

Câu hỏi của tôi là tôi phải làm:

sudo apt-get --purge remove xserver-xorg-video-nouveau before i install nvidia-340

Tôi có phải bôi đen bất cứ thứ gì không?


2
2017-12-16 10:53


gốc
Các câu trả lời:


Theo mặc định bạn không cần phải loại bỏ grafics nouveau nhưng nếu bạn có bất kỳ loại xung đột loại bỏ nó, tôi thường chỉ cần tải về sau đó và cài đặt chúng và nó hoạt động tốt.


1
2017-12-16 11:43