Câu hỏi Nhiều khách hàng bit-torrent khách hàng tài khoản


Vì vậy, tôi gần đây đã thiết lập Ubuntu 12.04, và hiện đang tìm kiếm một khách hàng bit-torrent nơi tôi có thể tạo nhiều tài khoản người dùng.

Kế hoạch là có nhiều hơn 1 tài khoản người dùng và mỗi người dùng có thể theo dõi hoạt động của họ thông qua giao diện web.

Cho đến nay sau một vài nghiên cứu tôi đã tìm thấy:

  • Deluge (cung cấp nhiều giao diện người dùng)
  • rtorrent (mà tôi rất thích sử dụng điều này do trọng số nhẹ của nó).

Bất cứ ai có thể chỉ cho tôi đi đúng hướng?


2
2018-04-23 09:56


gốc


Bạn đã tìm thấy hai - những gì là sai với những người? Tại sao họ không hoàn hảo cho bạn? - Oli♦
Cả hai không (afaik) có tính năng tôi muốn, nơi người dùng khác nhau có thể (loại) đăng nhập bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập của họ và theo dõi hoạt động của họ. - Jeremy


Các câu trả lời:


OpenSeedbox dường như phù hợp với yêu cầu của bạn, nhưng giống như một máy chủ hơn là một khách hàng.


1
2017-12-10 10:29