Câu hỏi Tomboy lưu cài đặt đồng bộ hóa nhưng đồng bộ hóa Ubuntu One vẫn bị tắt


Tôi vừa cài đặt 11.10, sau khi xóa phiên bản trước. Vào ngày 11.04, tôi đã sử dụng để đồng bộ các ghi chú của Tomboy với tài khoản Ubuntu One của tôi. Tôi đang cố gắng làm như vậy bây giờ, nhưng khi tôi đặt các sở thích trên Tomboy, nó chuyển hướng tôi trên một trang web để đăng nhập. Tôi nhập tên người dùng và mật khẩu của mình và tất cả đều ổn trên trang web. Vì vậy, tôi chỉ cần nhấn nút "Save" trên tùy chọn Tomboy để hoàn tất quá trình, nhưng nó vẫn bị vô hiệu hóa.

Một số ý tưởng về vấn đề này?


2
2017-10-15 10:12


gốc
Các câu trả lời:


Từ OP:

Cuối cùng, tôi đã giải quyết được vấn đề! Nếu nó có thể hữu ích cho ai đó ... Tôi đã phải thay đổi URL máy chủ trong tùy chọn Tomboy từ "https: // ..." thành "http: // ...". Bằng cách này, nó đã hoạt động!


1