Câu hỏi Intel wifi 6230 chậm khi rút phích cắm cáp


Tôi vừa mua một l502x dell với một wifi 6230 intel. Tôi đã cài đặt ubuntu 11.04 64 bit. Nó hoạt động, nhưng khi tôi chỉ sử dụng pin kết nối chậm lại (tải xuống tối đa của tôi là 800kB và khi dell của tôi được rút phích cắm, nó giảm xuống còn 200kB).
Tôi nghĩ đó là một loại tiết kiệm năng lượng, nhưng làm thế nào tôi có thể quản lý điều đó?

Có ai biết gì về điều đó không? Cảm ơn bạn!


2
2018-06-15 17:14


gốc
Các câu trả lời:


Sử dụng lệnh

sudo iwconfig wlan0 power off

1
2018-06-17 09:02