Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt Network Connect trong Xubuntu?


Tôi muốn cài đặt Juniper Network Connect trong một máy chủ Xubuntu ảo, nhưng ...

Nếu tôi vào trang web của Juniper, sản phẩm "Network Connect" có vẻ không khả dụng.

Tìm kiếm trên web, tôi chỉ tìm thấy một số .exe (cho Windows), nhưng bất cứ thứ gì cho Unix.

Có lẽ tôi bỏ lỡ một cái gì đó, bất cứ đề nghị?

Cảm ơn.


2
2017-11-07 18:24


gốc


Có lẽ bạn có thể mở rộng câu hỏi này bằng cách đi vào "Tại sao?" Có thể là nếu chúng tôi biết những gì bạn đang cố gắng hoàn thành, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giải pháp chức năng. Để rõ ràng, tôi hỏi "Tại sao bạn muốn cài đặt Juniper Network Connect dưới xubuntu?" - Elder Geek


Các câu trả lời: