Câu hỏi Bật con trỏ chuột hiển thị trong Ubuntu Touch


Tôi đang chạy một nexus 7 mới với cài đặt Ubuntu Touch (3.4.0-4). Tôi đã cắm chuột vào khe cắm USB và thiết bị nhận đầu vào (thao tác nhấp và kéo ngẫu nhiên) nhưng con trỏ chuột là vô hình. Có cách nào để làm cho con trỏ hiển thị?


2
2018-05-30 13:35


gốc


Bạn đã giải quyết vấn đề này chưa? Tôi cũng tò mò vì tôi muốn sử dụng MX4 với bàn phím và chuột. Bạn có tìm ra dịch vụ nào chịu trách nhiệm cho con trỏ chuột không? - Maarten Klop
@MaartenKlop tiếc là có vẻ như đây là một lỗi "lỗi" / thiếu tính năng và hy vọng sẽ được giải quyết trong một bản phát hành trong tương lai. Không có cách nào để sửa chữa nó như xa như tôi tìm thấy. - Lucina
Tôi không thể thấy rằng nó được biết đến, nhưng tốt để nghe. Rất mong nhận được tính năng này, sẽ hữu ích! : D - Maarten Klop


Các câu trả lời: